Fødsel

Fødselsregistrering
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderanmeldelsen af fødslen. Forældre skal derfor ikke anmelde fødsel til kirkekontoret.

Omsorgs- og ansvarserklæring
Ugifte forældre har mulighed for at indgive en omsorgs - og ansvarserklæring til moderens bopælssogn i 14 dage fra barnets fødsel. Sker dette ikke, vil vi anmode statsforvaltningen om at starte en faderskabssag.
Omsorgs - og ansvarserklæringen kan findes på www.personregistrering.dk

Navngivning
Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen.
Navngivning sker enten ved anmeldelse eller ved dåb.
Navngivning ved anmeldelse betyder ikke, at man derved bliver medlem af folkekirken - først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Kontakt kordegnen

Kordegn
Helle Eg Andersen

Kordegnekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
E-mail: heea@km.dk

Henvend dig til Helle hvis du:

  • har brug for en attest
  • skal have navneændring
  • skal bestille dåb
  • skal bestille vielse
  • er i tvivl om, hvem du ellers skal henvende dig til.