Dåb

Samtale med Præsten
Ca 14 dage før dåben skal I aftale et møde med den præst, der skal døbe barnet. Præsten gennemgår her dåbsritualet og kan besvare de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens kristelige betydning.

Faddere/dåbsvidner
Der skal være mellem 2 og 5 faddere til dåben. Fadderne skal selv være døbt med en kristen dåb og være over konfirmationsalderen. Fadderne påtager sig ved barnets dåb en moralsk forpligtigelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring, i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent.
Ved dåben kan en af fadderne bære barnet. Personen kaldes populært for gudmor eller gudfar, men udtrykket findes ikke i officielle regler eller liturgi til dåb.
Fadderne har ingen juridisk ret eller pligt til at tage sig af det forældreløse barn og evt. adoptere.
Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner.

Dåb ved sygdom eller akut livsfare
I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet eller på sygehuset. Hvis et barn er i akut livsfare, kan dåben foretages som nøddåb af en af de tilstedeværende.

Kontakt præstesekretæren

Præstesekretær
Helle Eg Andersen

4 Pastorat Kirkekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
E-mail: heea@km.dk

 

Det skal I gøre:

Ring til mig og aftal dato for dåben.

Send mig en mail med:

  • barnets fulde navn
  • barnets cpr-nummer
  • jeres telefonnummer
  • Navn på den der skal bære barnet
  • navne og adresser på 2-5 faddere

Ring til præsten 14 dage før og aftale tid til dåbssamtale.