Menighedsrådets vision

Menighedsråd

Skorup-Tvilum har et fælles pastoratsråd bestående af:

 

 

Henriette Christensen
Skorupgårdsvej 39, Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2793
Mob. 21349356
knold@christensen.mail.dk
Formand
Valgbestyrelsen
Underskriftsberettiget
Reformationsudvalget
Ansvarlig for DAP

 

Ulrich Thun Jensen
Holtlundsvej 14, Skorup,
8882 Fårvang
Mob: 42320923
ulrich-thuun@hotmail.com

 

Connie Sørensen
Thorsøvej 69
Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2234
Mobil 30533509
conniesoerensen18@hotmail.com
Aktivitetsudvalget
Valgbestyrelsen

 

Søren Winther Sørensen
Hjarddalsvej 19
8883 Gjern
Mobil. 50491360
winthers50@gmail.com
Kontaktperson

Næstformand
Aktivitetsudvalget
Formand for valgbestyrelsen
Reformationsudvalget

 

Bernt Østergaard
Resenbrovænget 19
Resenbro
8600 Silkeborg
Mobil. 50495430
Gudenaakande@energimail.dk
Kirkeværge
Formand for præstegårdsudvalget

 

Jytte Pedersen
Grønningen 9
Horn
8882 Fårvang
Tlf. 8687 1075/27287891
horntomrer@mail.dk

 

Jørgen Mortensen
Viborgvej 27
8882 Fårvang
Tlf. 29883239
jcmortensen@live.dk
Kasserer
Underskriftsberettiget

 

Lena Kofoed
Nylandsvej 33
8882 Fårvang
Tlf. 20921124
lenakofoed76@gmail.com
Sekretær

Aktivitetsudvalget
Reformationsudvalget

 

Simon Bøgelund Kristensen
Hedevej 40
8882 Fårvang
Tlf. 51905562
bogelund@gmail.com
Præstegårdsudvalget

 

Jens Riis Nielsen
Lanstigvej 16
8882 Fårvang
Mobil: 60493377
Anna.jens.skovlund@gmail.com

 

Kaj Møller
Tvilum Kirkevej 37, Horn, 8882 Fårvang
Tlf: 86871864
info@murerleth.dk

Bygningssagkyndig for Skorup

Henrik Sørensen
Thorsøvej 69
Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2234