Fødsel

Fødselsregistrering

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderanmeldelsen af fødslen. Forældre skal derfor ikke anmelde fødsel til kirkekontoret.

Omsorgs- og ansvarserklæring

Ugifte forældre har mulighed for at indgive en omsorgs - og ansvarserklæring på www.borger.dk i 14 dage efter barnets fødsel, hvorefter sognet registrerer faderskabet.

Sker det ikke, vil bopælssognet overdrage sognet faderskabssagen til Familieretshuset.

Navngivning

Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen.
Navngivning sker enten ved navngivning på www.borger.dk eller ved dåb.

Navngivning via borger.dk medfører ikke medlemskab af folkekirken - først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Kontakt kordegnen

Kordegn

Helle Eg Andersen

Kordegnekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern

Tlf: 86879772 (man-tors 9-13)

E-mail: heea@km.dk

Kontakt kordegnen hvis du er i tvivl om noget vedrørende fødselsregistrering, faderskab eller navngivning.