Dåben - en god start på livet.

Aftal tid til barnedåb

Når barnet er født kan I ringe til kordegnen for at aftale tid til barnedåb. Barnedåb foregår almindeligvis i forbindelse med en allerede planlagt gudstjeneste, så I kan se i gudstjenestelisten hvilke datoer der er mulighed for dåb.

Samtale med Præsten

Ca 14 dage før dåben skal I aftale et møde med den præst, der skal døbe barnet. Præsten gennemgår her dåbsritualet og kan besvare de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens kristelige betydning.

Faddere/dåbsvidner

Der skal være mellem 2 og 5 faddere til dåben. Fadderne skal selv være døbt med en kristen dåb og være over konfirmationsalderen. Fadderne påtager sig ved barnets dåb en moralsk forpligtigelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring, i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent.
Ved dåben kan en af fadderne bære barnet. Personen kaldes populært for gudmor eller gudfar, men udtrykket findes ikke i officielle regler eller liturgi til dåb.
Fadderne har ingen juridisk ret eller pligt til at tage sig af det forældreløse barn og evt. adoptere.
Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner.

Dåb ved sygdom eller akut livsfare

I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet eller på sygehuset. Hvis et barn er i akut livsfare, kan dåben foretages som nøddåb af en af de tilstedeværende.

Kontakt kordegnen

Helle Eg Andersen

Kordegnekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern

Tlf: 86879772 (man-tors 9-13)

E-mail: heea@km.dk

Kontakt kordegnen hvis I ønsker at bestille tid til dåb.

I forbindelse med registreringen af dåben skal kordegnen bruge følgende informationer:

  • barnets cpr-nummer (send aldrig på mail. Brug telefonen)
  • barnets fulde navn
  • navne og adresser på 2-5 faddere
  • navn på den, der skal bære barnet ved dåben
  • et telefonnummer som præsten kan kontakte jer på.
 

Hvis du er i tvivl om dåb

Hvor meget skal jeg som forælder tro?

Som forældre siger I ja til, at den kristne tro skal være en del af barnets liv. Ved døbefonten bliver i hverken spurgt til, om I tror nok, eller hvor godt I kender kristendommen og Bibelen. Det vil dog være oplagt, at I hjælper barnet med at lære, hvad kristendommen går ud på, hvis barnet bliver døbt. Det kan f.eks. være ved at læse bibelfortællinger, lære jeres barn Fadervor, snakke med barnet om, hvad det gør sig af tanker om tro eller tage barnet med hen i kirken. Det afgørende er altså ikke, hvor meget I som forældre tror eller tvivler, men at I ønsker, at jeres barn skal døbes.

Hvad forpligter faddere sig til?

En fadder er vidne til dåben og skal hjælpe forældrene med at fortælle barnet om den kristne tro. I gamle dage var en fadder vidne på, at barnet var blevet døbt, hvis man nu blev i tvivl, eller nogle stillede spørgsmålstegn ved det. I dag slår man bare op i computeren for at finde ud af den slags, så rollen som fadder er nu mere en tillidserklæring fra forældrene, og et signal om, at man ønsker, fadderne skal være en del af barnets liv. Og måske også, at forældrene tænker, man kan give barnet noget andet i forhold til det med tro og kristendom, end forældrene selv kan, eller at det er vigtigt, at deres barn har flere voksne at snakke med om de store ting i livet.

Der skal være mindst to og højest fem faddere. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, og skal minimum være den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.

Hvad hvis mit barn bliver døbt som lille, og senere ønsker at vælge dåben fra?

Man kan altid fravælge at være en del af kirkens fællesskab senere i livet, hvis man ikke ønsker det. Og måske er det nemmere at vælge fra end at vælge til.

Hvad hvis jeg vælger, at mit barn ikke skal døbes, og han/hun gerne vil døbes senere?

Det er altid muligt at blive døbt, hvis man ønsker det. Men som forældre er det en god ide at være bevidst om, at tro og et forhold til kirke og kristendom sjældent kommer af sig selv. Så hvis I tænker, at jeres barn ikke skal døbes som lille, fordi I gerne vil have, det senere selv tager valget, så vær opmærksom på at give jeres barn et grundlag at træffe sit valg på, f.eks. ved at snakke med dem om, hvad kristendommen er, tage dem med i kirke, og i det hele taget snakke med dem om, hvad de tænker om liv og død og de store spørgsmål i livet. Ellers har I også truffet et valg for dem.  

Jeg vil gerne konfirmeres, men jeg er ikke døbt – hvad gør jeg?

Hvis du allerede er begyndt til konfirmationsforberedelse, så snak med din præst der. Ellers ring og få en snak med præsten. Nogle bliver døbt til en almindelig gudstjeneste inden konfirmationen. Andre vil helst ikke døbes foran mange mennesker. Så kan dåben foregå en anden dag. Men ring til os, så vi kan finde ud af det sammen.

Jeg er voksen, og overvejer at blive døbt – hvad gør jeg?

Ring og få en snak med præsten. Der er mange forskellige muligheder. Nogle vil gerne døbes uden for meget opmærksomhed, andre til en almindelig gudstjeneste, nogle måske sammen med andre. Flere steder i landet er man også begyndt at holde drop-in dåb, hvor man kan komme en bestemt dag og blive døbt. Men ring til os, så vi kan finde ud af det sammen.