Sognepræst

Kristoffer Uhre Knattrup

Mobil: 23448610
Mail: kuk@km.dk

Mandag fri

 

 

 

 


 

Kordegn
Helle Eg Andersen
Kordegnkontoret
Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
E-mail: heea@km.dk

Fredag fri


 

Graver

(Vacant)
Mobil 40 34 22 20
E-mail: skoruptvilumkirker@outlook.dk

Mandag fri


 

Organist/Korleder
Niels Jørgen Tranberg
Torpvej 4
8752 Østbirk
Tlf.: 86 15 70 69
Mobil: 27 48 77 98
Mail: njtranberg@hotmail.com

Mandag fri


 

Kirkesanger
Julie Kold Vilstrup
Nørreskov Bakke 10
8600 Silkeborg
Tlf. 61 66 46 55
Hjemmeside: www.juliekoldvilstrup.dk

Nye, men kendte ansigter

Der er nye ansigter på kirkegårdene i Skorup og Tvilum. De er imidlertid ganske velkendte. Ninna Lundgaard varetager nemlig midlertidigt jobbet som graver og Hans Jørgen Madsen og Bent Jensen varetager gravermedhjælperopgaverne.

Tidligere graver Hans Friis Christensen har opsagt sin stilling og er fratrådt. 

Vi håber, at I vil tage godt imod vores ”nye, men kendte” medarbejdere.