Sognepræst

Kristoffer Uhre Knattrup

Mobil: 23448610
Mail: kuk@km.dk

Mandag fri

 


Kordegn
Helle Eg Andersen
Kordegnkontoret
Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
E-mail: heea@km.dk

Fredag fri


Graver
Graver Anni Mehl
Mobil 40 34 22 20
E-mail: skoruptvilumkirker@outlook.dk

Mandag fri


Organist/Korleder
Niels Jørgen Tranberg
Torpvej 4
8752 Østbirk
Tlf.: 86 15 70 69
Mobil: 27 48 77 98
Mail: njtranberg@hotmail.com

Mandag fri


Kirkesanger
Julie Kold Vilstrup
Nørreskov Bakke 10
8600 Silkeborg
Tlf. 61 66 46 55
Hjemmeside: www.juliekoldvilstrup.dk