Menighedsrådets vision

Menighedsrådsmøder 2017

 

Alle møder er offentlige og foregår i sognegården kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.

Tirsdag d. 23. maj kl. 17
Resenbrovænget 19, Resenbro

Torsdag d. 8. juni
Budgetmøde

Menighedsråd

Skorup-Tvilum har et fælles pastoratsråd bestående af:

 

Gerda Jessen
Skorup Præstegård

Thorsøvej 42

8882 Fårvang

Tlf.: 8687 1052

gnj@km.dk
Sognepræst og sekretær

 

Henriette Christensen

Skorupgårdsvej 39, Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2793
Mob. 22717372
knold@christensen.mail.dk
Formand
Valgbestyrelsen
Underskriftsberettiget
Reformationsudvalget
Ansvarlig for DAP

 

Martin Graulund
Thorsøvej 45, Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 30644691
Martin_graulund@yahoo.dk
Præstegårdsudvalget

 

 

Connie Sørensen
Thorsøvej 69
Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2234
Mobil 30533509
conniesoerensen18@hotmail.com
Aktivitetsudvalget
Valgbestyrelsen

 

 

Søren Winther Sørensen
Hjarddalsvej 19
8883 Gjern
Tlf. 86875705
Mobil. 50491360
winthers50@gmail.com
Næstformand
Aktivitetsudvalget
Formand for valgbestyrelsen
Reformationsudvalget

 

Bernt Østergaard
Resenbrovænget 19
Resenbro
8600 Silkeborg
Mobil. 50495430
Gudenaakande@energimail.dk
Kirkeværge, Tvilum

Jørgen Christensen
Gl. Hedevej 7
8882 Fårvang
Tlf.: 8687 1160
hedevej7@gmail.com
Kasserer
Underskriftsberettiget
Fælles sekretærudvalg

Jytte Pedersen
Grønningen 9
Horn
8882 Fårvang
Tlf. 8687 1075
horntomrer@mail.dk
Kontaktperson

Jørgen Mortensen
Viborgvej 27
8882 Fårvang
Tlf. 29883239
jcmortensen@live.dk
Kasserer
Underskriftsberettiget

Lena Kofoed
Nylandsvej 33
8882 Fårvang
Tlf. 20921124
lenakofoed@gmail.com
Aktivitetsudvalget
Reformationsudvalget

Simon Bøgelund Kristensen
Hedevej 40
8882 Fårvang
Tlf. 51905562
bogelund@gmail.com
Præstegårdsudvalget

Jens Riis Nielsen
Lanstigvej 16
8882 Fårvang
Tlf. 86871295
Anna.jens.skovlund@gmail.com